Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "42. Klojzy\-Karczmarczyk B., Makoudi S., Mazurek J., Staszczak J., Żółtek J., 2015, Prognoza oddziaływania na środowisko skutków realizacji projektu, Programu ochrony środowiska dla Powiatu Kazimierskiego na lata 2015–2018 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2019–2022\", Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kazimierza Wielka."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information