Filters

Search for: [References = "42. Falkowski J., 2014b, Tradycyjne i innowacyjne kierunki polskich badań geograficzno\-rolniczych oraz ich miejsce w geografii, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 26, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 9–25."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information