Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "41. Węcławowicz, G. \(2001\), Przestrzeń ubóstwa—nowy czy stary wymiar zróżnicowania społeczno\-przestrzennego w miastach Polski \[Poverty space—a new or old dimension to the socio\-spatial differentiation in Polish cities\], Przegląd Geograficzny, 73, 4\: 451\-475."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information