Filters

Search for: [References = "41. Szafraniec K., 2012, Szanse życiowe wiejskiej młodzieży, \[w\:\] J. Wilkin, J. Nużyńska \(red.\), Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, s. 203–218."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information