Filters

Search for: [References = "41. Poskrobko B., 2007, Teoretyczne podstawy budowy systemu zarządzania środowiskiem, \[w\:\] B. Poskrobko \(red.\), Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa, s. 9–76."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information