Filters

Search for: [References = "41. Lorens P., 2005, Realizacja wielkoskalarnych przedsięwzięć urbanistycznych jako katalizator rozwoju metropolii, \[w\:\] T. Markowski \(red.\), Planowanie izarządzanie w obszarach metropolitalnych, Biuletyn KPZK PAN, 221, s. 123–131."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information