Filters

Search for: [References = "41. Falkowski J., 2014a, Wielofunkcyjność i próba wyróżnienia funkcjonalno\-gospodarczych typów krajobrazu wiejskiego Polski, Studia Obszarów Wiejskich, 35, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 9\-28."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information