Filters

Search for: [References = "40. Wolski J., 2000, Austriacki kataster podatku gruntowego na ziemiach polskich oraz jego wykorzystanie w pracach urządzeniowych i badaniach naukowych \(Austrian land\-tax cadastre on the Polish territory and its usage for the construction works and research\), Polski Przegląd Kartograficzny, 32, 3, s. 199–212."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information