Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "40. Swianiewicz P., 2005, Strategiczna analiza stanu spójności ekonomicznej i społecznej przeprowadzona na poziomie obszarów nuts4 i nuts5. Dostępne na\: http\:\/\/www.regioportal.pl\/pl29\/teksty250\/\(03–04–2016\)"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information