Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "40. Siemiński W., 2007, Cele i zasady partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym \- przegląd literatury, Człowiek i Środowisko, 31 \(1\-2\), s. 37\-59."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information