Filters

Search for: [References = "40. Sekuła A., 2004, Postrzegana sytuacja gmin na podstawie analizy SWOT przedstawionej w strategiach rozwoju lokalnego, \[w\:\] B. Garbacik \(red.\), Edukacja menedżerska a świadomość przemian cywilizacyjnych, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information