Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "4. Komornicki, T. and Miros, K. \(1997\), Polsko\-niemieckie transgraniczne powiązania społeczno\-gospodarcze wzdłuż drogi europejskiej E\-40, Przegląd Geograficzny, 69, 3–4, 285–299."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information