Filters

Search for: [References = "4. Kaleta A., 1992, Podstawowe założenia Odnowy obszarów wiejskich Europy, \[w\:\] M. Wieruszewska, \(red.\), Między mitem a nadzieją, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, s. 5–17."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information