Filters

Search for: [References = "4. Furmankiewicz M., 2012, Partnerstwo międzysektorowe czy kolejne narzędzie władz samorządowych\? \"Ukryty\" sektor publiczny w Lokalnych Grupach Działania w Polsce\?, Wieś i Rolnictwo, 4 \(157\), s. 112\-127."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information