Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "4. Czerny M., 2013, Studia nad koncepcjami zabezpieczenia egzystencji w Andach północnego Peru, \[w\:\] A, Dudek \(red.\) Szczęśliwi i biedni. Wieś i rolnictwo wobec współczesnych wyzwań rozwojowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s.179–190."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information