Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "4. Czapiewski K., 2004, Wyposażenie infrastrukturalne i potencjał gospodarczy obszarów wiejskich a pozarolnicze funkcje gmin, \[w\:\] E. Pałka \(red.\), Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich, Studia Obszarów Wiejskich, 5, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 57–73."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information