Filters

Search for: [References = "4. Chmielewski J.M., 1994, Przedmiot – aglomeracja, plan, \[w\:\] M. Nowakowski \(red.\), Planowanie rozwoju aglomeracji miejskich w opiniach ekspertów, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, s. 17–26."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information