Search for: [References = "4. Brodziński Z., 2008. Strategie lokalnych grup działania na rzecz poprawy konkurencyjności obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, vol. 10, no. 2, pp. 34\-38."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information