Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "4. Baran E., Kopacz\-Wyrwał I., 2014, Poziom życia a procesy depopulacji na obszarach wiejskich południowo\-wschodniej Polski, \[w\:\] W. Kamińska, K. Heffner \(red.\), Obszary wiejskie\: wielofunkcyjność, migracje, nowe wizje rozwoju, Studia KPZK PAN, 156, Warszawa, s. 168–194."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information