Filters

Search for: [References = "4. Bar M., Górski M., Jendrośka J., Jerzmański J. Pchałek M., Radecki W., 2011, Tytuł I. Przepisy ogólne. Dział II. Definicje i zasady ogólne, \[w\:\] M. Górski, M. Pchałek, W. Radecki, J. Jerzmański, M. Bar, S. Urban, J. Jendrośka \(red.\), Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Wyd. C. H. Beck, Warszawa, s. 21–129."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information