Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "4. Bański J., 2011, Wieś w badaniach geograficznych – ewolucja badań i przegląd koncepcji obszaru wiejskiego, \[w\:\] M. Halamska \(red.\), Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych, Uniwersytet Warszawski, Wyd. Naukowe SCHOLAR, s. 29–44."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information