Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "4. Bański J., 2008. Wiejskie obszary problemów demograficznych \[in\:\] Wybrane zagadnienia systemów informacji przestrzennej i obszarów problemowych rolnictwa w Polsce. Program Wieloletni 2005\-2010, Studia i Raporty IUNG\-PIB, no. 12, Puławy\: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB, pp. 93\-102."]

Number of results: 1

items per page

Śleszyński, Przemysław Bański, Jerzy (1960– ) Degórski, Marek Komornicki, Tomasz

2017
Journal/Article

This page uses 'cookies'. More information