Filters

Search for: [References = "39. Wilczyński W., 2011a, Tradycyjne i nowe poglądy na tożsamość geografii, \[w\:\] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski \(red.\), Ujęcia i problemy badawcze we współczesnej geografii, Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii, 5, Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz, s. 23–35."]

Number of results: 0

No results. Change search criteria.

This page uses 'cookies'. More information