Filtry
  • Typ zasobu
  • Kolekcje
  • Typ obiektu
  • Typ pliku
  • Data wydania/powstania Data związana z konkretnym wydarzeniem cyklu życia zasobu.
  • Dostęp
Projekty RCIN i OZwRCIN

Szukana fraza: [Bibliografia = "39. Węcławowicz, G. \(1975\), Struktura przestrzeni społeczno\-gospodarczej Warszawy w latach 1931\-1970 w świetle analizy czynnikowej \[Structure of Warsaw socio\-economic space in the years 1931\-1970 based on factor analysis\], Prace Geograficzne, 116, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania \(IGiPZ\), PAN, Warsaw."]

Wyników: 1

obiektów na stronie

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji