Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "39. Węcławowicz, G. \(1975\), Struktura przestrzeni społeczno\-gospodarczej Warszawy w latach 1931\-1970 w świetle analizy czynnikowej \[Structure of Warsaw socio\-economic space in the years 1931\-1970 based on factor analysis\], Prace Geograficzne, 116, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania \(IGiPZ\), PAN, Warsaw."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information