Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "39. Wójcik P., 2008, Dywergencja czy konwergencja\: dynamika rozwoju polskich regionów, Studia Regionalne i Lokalne, 2\/38, Euroreg, Uniwersytet Warszawski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 31–60."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information