Filters

Search for: [References = "38. Falkowski J., 2000, Refleksje nad stanem obecnym i przyszłością geografii, \[w\:\] B. Kortus, A. Jackowski, K. Krzemień \(red.\), Nauki geograficzne w poszukiwaniu prawdy o ziemi i człowieku, 5, Instytut Geografii UJ, Kraków, s. 169–176."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information