Filters

Search for: [References = "37. Śleszyński P., 2002. Delimitacja centrum Warszawy– problemy badawcze. \[in\:\] G. Węcławowicz \(ed.\), Warszawa jako przedmiot badań w geografii społeczno\-ekonomicznej, Prace Geograficzne, no. 184, Warszawa\: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, pp. 65\-101."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information