Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "34. Winiarczyk\-Raźniak A., 2014, Wymiary poziomu życia w Polsce w świetle wybranych wskaźników, \[w\:\] E. Kaczmarska, P. Raźniak \(red.\), Społeczno\-ekonomiczne i przestrzenne przemiany struktur regionalnych, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków, s. 116–129."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information