Filters

Search for: [References = "34. Sinkiewicz, M. \(1995\), Przeobrażenia rzeźby terenu i gleb w okolicy Biskupina wskutek denudacji antropogenicznej \[Transformation of landscape and soils in the Biskupin area by anthropogenic denudation\], in Niewiarowski, W. \(ed.\), Zarys zmian środowiska geograficznego okolic Biskupina pod wpływem czynników naturalnych i antropogenicznych w późnym glacjale i holocenie \[Outline of changes in natural environment of the Biskupin area under the impact of natural and anthropogenic factors during the late Glacial and Holocene\], Oficyna Wydawnicza Turpres\", Toruń, 215–234."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information