Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "34. Józefowicz I., 2006, Bydgoszcz – przyjazne miasto\? Dostępność przestrzenna wybranych funkcji dla potrzeb osób niepełnosprawnych, \[w\:\] H. Ochonczenko, M.A. Paszkowicz \(red.\), Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno\-gospodarczych, II, Impuls, Kraków, s. 301–312."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information