Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "33. Roo\-Zielińska E., Solon J., Degórski M., 2007. Ocena stanu i przekształceń środowiska przyrodniczego na podstawie wskaźników geobotanicznych, krajobrazowych i glebowych \(podstawy teoretyczne i przykłady zastosowań\). Monografie, 9, Warszawa\: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information