Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "33. Matuszkiewicz J.M., Degórski M., Kowalska A., Kozłowska A., Roo\-Zielińska E., Solon J., Wolski J., Zawiska I., 2013, Modele długookresowej ewolucji fitocenoz leśnych regenerujących na terenach porolnych na pograniczu mazursko\-kurpiowskim, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 240"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information