Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "33. ŁAJCZAK A., 2004a. Etapy kształtowania się krajobrazu kulturowego gór w układzie wysokościowym, na przykładzie masywu Pilska w Beskidzie Żywieckim \[in\:\] U. Myga\-Piątek \(ed.\), Przemiany krajobrazu kulturowego Karpat\: Wybrane aspekty, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 3, pp. 11\-32."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information