Filters

Search for: [References = "32. Potoczek A., Stępień J., 2008, Prawno\-organizacyjne i społeczne uwarunkowania rozwoju lokalnego i regionalnego. Zagadnienia wybrane, Wydawnictwo TSW, Toruń."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information