Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "32. Poniży L., 2008, Presja urbanizacyjna i jej wpływ na zmiany przestrzennej struktury użytkowania ziemi na wybranych obszarach podmiejskich Poznania, Problemy Ekologii Krajobrazu, 22, s. 335–342."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information