Filters

Search for: [References = "32. Królikowska U., Michalski W., 2010, W sprawie ustanowienia obszarów metropolitalnych w Polsce, \[w\:\] C. Domański, T. Śmiłowska \(red.\), Procesy metropolizacyjne w teorii naukowej i praktyce\: konferencja naukowa, Łódź, 12–14 października 2009 r., Biblioteka Wiadomości Statystycznych, 63, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Łodzi, s. 326–328."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information