Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "31. Wyszomirski O., Grzelec K., Hebel K., 2005, Integracja transportu zbiorowego z punktu widzenia interesów pasażera, operatora i organizatora, \[w\:\] Integracja lokalnego i regionalnego transportu zbiorowego – szanse i bariery, Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Warszawa, s. 61–85."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information