Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "31. Mularska M., 2006, Aprobata wybranych norm społecznych na obszarach wiejskich, \[w\:\] E. Psyk–Piotrowska \(red.\), Kapitał społeczny, partycypacja obywatelska, rozwój lokalny, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 89–103."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information