Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "31. Lempa M., Kaczka R.J., Rączkowska Z., 2014. Rekonstrukcja aktywności lawin śnieżnych w Białym Żlebie \(Tatry Wysokie\) na podstawie przyrostów rocznych świerka pospolitego \(Piceaabies L. Karst.\), Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo\-Leśnej, 16, pp. 105\-112."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information