Filters

Search for: [References = "31. Kosmaczewska J., 2009, Kapitał społeczny mieszkańców wsi jako czynnik turystycznego rozwoju obszarów wiejskich, Acta Scientorum Polonorum. Oeconomia, 8\(4\), s. 87–96."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information