Filters

Search for: [References = "31. Kamiński R., 2007, Odnowa wsi i Leader\: komplementarność metod rozwoju obszarów wiejskich, \[w\:\] M. Kłodziński, M. Błąd, R. Wilczyński \(red.\), Odnowa wsi w integrującej się Europie, Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa, s. 165–180."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information