Filters

Search for: [References = "30. Więckowicz Z., \(red.\), 1998, Przekształcenia obszarów wiejskich Makroregionu Południowo\-Zachodniego, t. 1\: Typologia gmin pod względem poziomu i warunków rozwoju, Wydawnictwo AR we Wrocławiu, Wrocław."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information