Filters

Search for: [References = "30. Krzyminiewska G., 2010, Kulturowe aspekty rozwoju obszarów wiejskich, \[w\:\] S. Sokołowska, A. Mijal \(red.\), Wieś i rolnictwo w procesie zmian, Czynniki rozwoju obszarów wiejskich, Uniwersytet Opolski, Opole."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information