Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "30. Heffner K., 2011, Regionalny wymiar dychotomii rozwoju obszarów wiejskich, \[w\:\] W. Kamińska, K. Heffner \(red.\), Dychotomiczny rozwój obszarów wiejskich\? Czynniki progresji, czynniki peryferyzacji, Studia KPZK PAN, 138, s. 9–34."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information