Filters

Search for: [References = "3. Palmowski, T. \(2008\), Wybrane problemy pogranicza polsko\-rosyjskiego po wprowadzeniu Układu z Schengen, in\: Dołzbłasz, S. and Raczyk, A. \(eds.\), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno\-przestrzennych. Europa bez granic—nowa jakość przestrzeni, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 4, Wrocław, 131–139."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information