Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "3. Mazur B., 2005, Funkcjonowanie zintegrowanych systemów transportu pasażerskiego – wnioski z doświadczeń czeskich, \[w\:\] Integracja lokalnego i regionalnego transportu zbiorowego – szanse i bariery, Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Warszawa, s. 15–38."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information