Filters

Search for: [References = "3. Komornicki, T. \(2009\), Ocena charakteru, struktury i intensywności polskiego eksportu w kontekście celów polityki regionalnej, na poziomie województw w ujęciu\; ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, maszynopis, Warszawa."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information