Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "3. Kacprzak E., Maćkiewicz B., 2011, Wyłączenia użytków rolnych z produkcji rolniczej w powiecie poznańskim w latach 2000–2009, \[w\:\] E. Kacprzak, B. Maćkiewicz \(red.\), Gospodarka rolna w aglomeracji poznańskiej. Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej, 16, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań, s. 61–70."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information