Filters

Search for: [References = "3. Giedrych R., Poniży L., 2013. Ogrody działkowe jako przedmiot polityki przestrzennej i ekologicznej miast na przykładzie Warszawy i Poznania \[in\:\] Kosmala M. \(ed.\), Ogrody działkowe w miastach – bariera czy wartość\?, Toruń\: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, pp. 23\-33."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information